เงื่อนไขการชำระเงิน

พิมพ์
Top spotlight

กรุณาวางเงินมัดจำล่วงหน้า 5,000  บาท เพื่อจองสิทธิของท่านเอง เงินส่วนที่เหลือชำระหลังเสร็จงาน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

หลังจากท่านชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารทุกครั้ง กรุณาส่ง หลักฐานการโอนเงิน มายัง

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ โทรแจ้ง

โทร : 086 8453 302

สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระโดยเงินสดในวันงานเท่านั้น

หมายเหตุ : เรารับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่อย่างเดียว ไม่ได้ทำร้านอาหารค่ะ